Cinsel Sağlık Ürünlerinin Ticari İletişimi

Cinsel Sağlık Ürünlerinin Ticari iletişimi

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-3/4/2014-28961) Bir program tamamen veya kısmen destek görmüşse, ana destek verenin ticari kimliği programın başında ve sonunda, program içindeki reklam kuşaklarına giriş ve çıkışta görsel ve/veya işitsel unsurlarla 5’er saniye süre ile belirtilir. Kısmi destek verenlerin isim, marka, logo, ürün görüntüleri ve imajları, programın sonunda, sadece görsel unsur kullanılarak, sabit şekilde gösterilen isim, marka ve/veya logolar için en fazla 3 saniye, akan şekilde gösterilen isim, marka ve/veya logolar için ise, her bir isim, marka ve/veya logo için 3 saniyeyi aşmamak üzere toplamda en fazla 30 saniye gösterilebilir. Bu uygulama, haber bültenleri için; sadece sunucu kostümüne ilişkin ve 3 saniyeyi geçmemek kaydıyla uygulanır. Destek verenin ismi, markası, logosu, ürün görüntüleri ve imajı dışında hiçbir görüntü ve ifadeye yer verilemez.

(2) Program tanıtımlarında programı destekleyene atıfta bulunulamaz.

(3) (Değişik:RG-3/4/2014-28961) Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıfta bulunulamaz ve bunların alınması, satılması ve kiralanması teşvik edilemez. Destekleyen firma ismi program adının bir parçası olarak kullanılamaz. Destek verene ait mal ve hizmetlerin ürün yerleştirmesi yapılamaz. Desteklenen programda programı destekleyenin bant reklam uygulaması program destekleyene bir atıf olarak kabul edilmez.  (bant reklam verilebilir)

(4) Ticari iletişimi yasaklanan ürün ve hizmetleri üretenlerle bunların satışı ile iştigal edenler, program desteklemesinde bulunamazlar.

(5) Tıbbi ürünleri üreten, pazarlayan veya satan ya da tıbbi tedavileri pazarlayan veya sunan gerçek ve tüzel kişilerin program desteklemesinde bulunması hâlinde, gerçek ve tüzel kişilerin ismi, markası, logosu veya imajı program desteklemesinde kullanılabilir; ancak gerçek ve tüzel kişilerin üretim veya satışını yaptığı reçeteye tabi tıbbi ürünler veya tıbbi tedaviler kullanılamaz.

(6) Haber bülteni ve dinî tören yayınlarında program desteklemesine izin verilemez.

(7) Program desteklemesinin, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve sorumluluğunu etkilemesine izin verilemez.

(8) Programın başında, program içindeki reklam kuşaklarına giriş ve çıkışta ve programın sonunda program desteklemesi yapıldığı belirtilirken, programı destekleyenin ürün veya hizmetlerinin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürün veya hizmetlere aşırı vurgu yapılamaz.”

Cinsel Sağlık Ürünlerinin Ticari İletişimi

UYGULAMADA

RTÜK, NTV Spor’da yayınlanan prezervatif reklamı için kanala 2016 yılında ceza kesti ve reklam saat 23.14’te yayınlanmıştı. Kararda “Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar vermemek” hükmüne aykırı yayın yapıldığı vurgulandı ve gerekçede “Korumalı saatlerde cinsel içerikli ürün tanıtımlarının, çocuklarda merak uyandırması, küçük yaştakilere açıklanmasında bazı zorluklar yaşanabilmesi, gençler için özendirici olması” denildi.

Karar “Cinsel içerikli ürün tanıtımlarının, çocuklarda merak uyandırdığı; gençler için özendirici olduğu, bu tanıtımların saat 24.00’den sonra yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bilindiği gibi küçük yaştaki izleyiciler ekranda gördükleri özellikle de reklamlarda gördükleri ürünleri merak etmektedir. Bu ürünün yetişkinlere yönelik olması nedeniyle, küçük yaştakilere açıklanmasında bazı zorluklar yaşanabileceği düşünülmektedir.

Dolayısıyla sadece yetişkinlerin özel yaşamında kullanabilecekleri ürünlere yönelik reklamların, çocukların ekran başında bulunamayacakları düşünülen korumalı saatler dışındaki zaman dilimlerinde yayınlanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Oysa yayın kuruluşu, prezervatif reklamını korumalı saatler içerisinde yayınlamış, küçük yaştaki izleyicilerin zarar görebileceklerini göz ardı etmiştir.”

RTÜK kararına göre prezervatif reklamlarının ‘korumalı saatlerde’ yayınlanması gerekiyor.

Korumalı saatler, mevzuatta, “Çocuk ve gençlerin, yayınları izleme veya dinleme ihtimali olan 24.00-05.00 saat aralığı dışındaki zaman dilimi” olarak tanımlanıyor.

Cinsel Sağlık Ürünlerinin Ticari İletişimi

Bizimle İletişime Geçin…

Bir cevap yazın