GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI

Geçici iş Göremezlik Tazminatı

Türkiye trafik kazalarında Avrupa sıralamasında malesef ilk 3 ülke arasında yer almaktadır.Bunlardan trafik kurallarının ihlali,yolların durumu,sürücülerin bireysel hataları (alkol, uykusuzluk) vb.  gibi nedenlerden ilk sıralarda yer almamıza neden olmaktadır.

Geçici iş göremezlik tazminat terimi aslında yalnızca trafik kazaları için değil, iş kazaları ile alakalı da gündeme. Gelebilen bir terim fakat biz konumuz gereği ağırlıklı olarak trafik kazalarından sonra oluşan yaralanmalar ve sakatlıklanlamalardan. Dolayı meydana gelen geçici iş göremezlik durumlarına yönelik bir bilgi paylaşımında bulunucam

 

1) Geçici iş göremezlik sebebiyle iş ve kazanç kaybı ;
2) Sürekli iş göremezlik yani (kalıcı sakatlık) sebebiyle çalışma gücü ve kazanç kaybı ;

 

  1. Kaza geçiren kişinin, kalıcı sakatlık durumu söz konusu olmayıp, bir süre tedavi görmesi, iyileşinceye kadar çalışamaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramış olması “geçici iş göremezlik”tir. Yargıtay kararlarında buna “mesleki işten kalma süresi” veya “çalışılamayan süre” denilmektedir.

     Sadece meslek sahipleri ve çalışıp kazanç elde etmekte olanlar değil, tedavi ve iyileşme süresince günlük işlerini yapamayanlar, örneğin kaza sonrası yaralanma ve sakatlanma nedeniyle kendi ev hizmetlerini bir süre yapamayan ev hanımları da “geçici işgöremezlik tazminatı” isteyebilirler. Ve  trafik kazasında sakatlanıp bir süre okuluna gidemeyen ve bu yüzden yıl kaybına uğrayan öğrenci de, çalışma yaşamına bir yıl geç kalmış olması nedeniyle gelecekteki kazanç kaybını tazminat olarak isteyebilir.

Geçici iş göremezlik süresi, sadece tıbbi tedavi süresi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda iyileşme yeniden çalışmaya başlama süreside söz konusudur ve bu süre tedavi süresinden daha uzun olabilir. Örneğin, hastaneden taburcu olduktan sonra, kazazedenin bir süre evde dinlenmesi gerekli görülebilir. İyileşme süresi, yapılan işe, mesleğe ve bedensel zararın türüne göre farklı olabilir. Sonuç olarak bu süreçteki kazazedenin çalışamaması yada iş görememesinden kaynaklı meydana gelen maddi ve manevi zararlar sebep olan taraftan tazmin edebilirz

Yargıtay’ın bu konudaki görüşleri kesindir. Taşımacı veya işleten “geçici işgöremezlik” zararlarından sorumlu olduklarına ve sigortacı da bu sorumluluğu belli bir oranda üzerine almış bulunduğuna göre, kaza geçiren kişinin iyileşme süresi içerisindeki “kazanç kayıplarından” veya her türlü maddi zararlarından sigortacı da sorumludur ve bu tür tazminat isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI

 Geçici İş Göremezlik Tazminatı

  1. Sürekli iş göremezlik (kalıcı sakatlık) durumu;


İş Hukukunda ve Sosyal Güvenlik Yasası’nda “sürekli iş göremezlik” olarak isimlendirilen  bedensel zararlara “kalıcı sakatlık” denildiği gibi,Yargıtay kararlarında ve Adli Tıp Kurumu raporlarında “Beden gücü kaybı” veya “Çalışma gücü kaybı” ya da “meslekte kazanma gücü kaybı” da denilmektedir

  1. b) Adli Tıp dilinde, “kalıcı” bedensel zararlar, iki ana bölüme ayrılmaktadır: 1) Organ yitimi , 2) Organ zayıflaması.

Organ yitimi, genellikle el, kol, ayak,bacak, göz gibi organlardan birinin ya da bir kaçının yitirilmesidir. Ayrıca iç organlar ile beş duyu da (görme, işitme, tatma, koklama, dokunma) organ sayılmaktadır.

Organ zayıflaması, kazazedenin bedensel yapısını oluşturan organlardan birinin veya bir kaçının işlevinin azalması veya temelli işlevsiz kalmasıdır.

Geçici İş Göremezlik Tazminatı

Geçici İş Göremezlik Tazminatı

Bunların dışında, kazazedenin geçirdiği kaza veya uğradığı saldırı sonucu aklını ve belleğini yitirmesi, ya da ruhsal ve sinirsel dengesinin bozulması, yüzünde kalıcı iz oluşması veya yüz biçiminin değişmesi (estetik zararlar) ayrı bir derecelendirme ve değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Sürekli iş göremezlik zararları,beden gününün kayıp oranlarına göre ikiye ayrılmakta bunlardan ;

1.Sürekli kısmi iş göremezlik

2.Sürekli tam iş göremezilk 


Sürekli kısmi işgöremezlik, organ eksilmesi veya organ zayıflaması sonucu beden gücünün belli bir oranda azalması durumudur. Bu durumdaki kişi çalışmasını sürdürebilir ise de, yaşıtlarına ve aynı işi yapanlara göre (sakatlığı oranında) daha fazla güç ve çaba harcayacağından, kazançlarında bir azalma olmasa bile (sakatlığı oranında) tazminat isteme hakkı bulunduğu kabul edilmekte; Yargıtay kararlarında “güç kaybı-efor kaybı” kuramı denilmektedir.

   Sürekli tam iş göremezlik, beden gücünün tamamiyle yitirilmesi durumudur. Bu durumdaki kazazede artık çalışamayacak ve kazanç elde edemeyecektir. Bu nedenle tazminatı yüzde yüz oranı üzerinden hesaplanacaktır.Kazazede giderek başkasının yardımıyla yaşamını sürdürmesi zorunluluğu varsa, ayrıca tazminat tutarına bakıcı giderleri de eklenecektir.

 Bizimle İletişime Geçin