ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Türkiye’de her yıl ortalama trafik kazalarında 4000’in üzerinde insan maalesef hayatını kaybetmekte. Kimse istemez tabiki ama hayatın gerçeklerinden biri de ölümdür. Ölümün ne zaman nasıl bizleri bulacağı belli olmadığı sözünü çok sık duyarız. Bu ölüm türlerinden bir tanesi de “Ölümlü trafik kazasıdır. Ama her ölümün ardında hayatın devam ettiği gerçeği de kaçınılmazdır.Bu bakımdan ölenlerin ardından haklarını almanız en azından arkada kalanların üzüntüsünü hafifletmese de onlara bir nebze olsun destek amaçlı bazı haklar vardır. Biz bu haklara ölümlü trafik kazası tazminatı diyoruz. Ölümlü trafik kazalarından sonra yapılması gerekenler konusunda ülkemizde ciddi bir bilgi eksikliği vardır.

Ölümlü  trafik kazası tazminatı; trafik kazasında vefat eden kişinin yakınları desteğinden yoksun kalanlar, mirasçı olmasalar dahi, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için ( destekten yoksun kalma tazminatı ) ile cenaze, defin giderleri ve hastane masraflarını talep edebilirler. Ayrıca vefat eden kişinin yakınları duydukları elem, acı,ızdırap ve üzüntü duyguları nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler. Ölümlü trafik kazasının gerçekleşmesinden itibaren 15 yıllık süre içerisinde bu tazminatların alınması gerekmektedir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Alınacak Kalemler ;

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

 1. a) Destekten yoksun kalma tazminatı
 2. b) Vefat eden kişinin hastane masrafları
 3. c) Vefat eden kişinin cenaze masrafkları
 4. d) Manevi zararın tazmini

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı:

Destekten yoksun kalma tazminatı vefat eden kişinin yaşamında bakımından sorumlu olduğu ve ölümü ile destekten yoksun kalacak olan kişilerin uğrayacakları maddi zarara ilişkin talep edilebilen destekden yoksun kalma tazminat kalemidir. Trafik kazasında vefat eden kişinin yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, nişanlı veya bakım ve destek verdiği herhangi bir kişi,) kaza nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı maddi manevi talep etme hakkına sahiptirler

Destekten yoksun kalma tazminatı mahkeme sürecinde konusunda uzman aktüerya bilir kişisi tarafından hesaplanmakta olup ve mahkemenin takdirine sunulmaktadır. Bu tazminat vefat eden kişinin kusur durumu, aylık kazancı, varsa maluliyet oranı ve öldüğü yaşa göre bir takım istatistiki veriler ışığında belirlenmektedir.

Malesef ülkemizde bilgi eksikliğinden dolayı Trafik kazalarında vefat durumunda mağdur aile tazminat alacağından bile haberdar değildir. Unutmamak gerekir ki kusur karşı tarafta ise bu davanın açılması ve sigorta şirketinden tazminat alınması gerekmektedir bu konuda tüm hassasiyetimizle uzman avukatlarımızla sizlere en verimli sonuca ulaştırmaktayız

Söz konusu tazminat davaları, trafik kazasına karışan araçları zorunlu trafik sigortası kapsamında sigortalayan sigorta şirketlerine karşı açılmaktadır. Trafik kazasına karışan araçların sigortasız olması durumunda da, vefat edenin yakınlarının tazminat talepleri, devlet güvencesindeki Güvence Hesabı tarafından karşılanmaktadır.

Tazminat davaları sonucunda vefat edenin yakınları, 330.000,00 TL’ye kadar tazminata hak kazanabilmektir

 

Cenaze ve Defin Giderleri Tazminatı

 Cenaze ve defin (gömme) giderleri 818 sayılı BK. 45/1 maddesinde şöyle açıklanmıştır “Bir adam öldüğü takdirde zarar ziyan özellikle defin giderlerini kapsar” denilmiştir.

Kefen parası, mezar yerinin satın alınması, vefat eden kişinin yıkanması, cenazenin bir yerden başka bir yere taşınması için ödenecek ücretler, tabut parası, gasilhane ücreti, mezar kazdırılması, cenaze arabası, işçi ücretleri ve diğer masrafları sigorta şirketlerinden talep edebilirsiniz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

 

Destekten yoksun kalma tazminatında hesaplama şu bilgiler ışığında yapılmaktadır.

 • Olay Tarihi
 • Ölen Kişinin Yaşı
 • Rapor Tarihi
 • Agi Ücreti
 • Eş Çocuk İçin Agi
 • Kalan Ömür Hesabı
 • Çalışma Süresi
 • Eşin Yaşı
 • Çocukların Yaşları
 • Anne yaşı
 • Baba yaşı

Ölüm Halinde Gereken Belgeler

 • Trafik kaza tespit tutanağı ve trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,
 • Hastane raporu veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar, Ölüm Raporu
 • Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi,
 • Ölüm sonrasına vefat edene ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,(nüfus müdürlüklerinden)
 • Vefat edene ait son üç aylık ücret belgesi,
 • . Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
 • . Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,

Bizimle İletişime Geçin