Yaralanmalı Trafik Kazaları 

Tedavi ve İyileşme Giderleri Tazminatı

Yaralanmalı trafik kazası sonucu ortaya çıkan tedavi ve iyileşme giderleri

Tedavi giderleri ve tüm iyileşme sürecinde yapılan her türlü gider ve masraflar
Ekonomik durumunun iş görmezlik sebebiyle geleceğin sarsılmasından ötürü kayıplar

Haksız eylem veya kaza sonucu yaralanan kazazede, tümüyle iyileşip eski sağlığına kavuşuncaya kadar yaptığı ve gelecekte yapacağı tüm masraflarını isteyebilir. Bunun tıbbi tedavi ile sınırlı bölümüne “tedavi giderleri” ve eski sağlığına kavuşup yeniden çalışmaya ve günlük işlerini sürdürebilecek duruma gelinceye kadar yaptığı ve yapacağı tüm masraflara “iyileşme giderleri” denilmektedir.

Günümüzde ülkemizde meydana gelen trafik kazalarından birçok kazazede meydana gelen geçici yaralanma veya kalıcı sakatlıklarda tedavi giderlerini sigorta veya kendi cebinden ödeyeceğini düşünmektedir.Bu bilgi eksikliğinden dolayı haksız yere başınıza gelen yaralanma ve kazalarda tedavi giderlerinizi kendiniz ödeyeceğinizi düşünebilirsiniz fakat kazada kusurlu olan taraftan tedavi giderlerinizi isteyebilirsiniz.

Bütün bunların dışında, geçirilen kaza ve yaralanma, kişinin bir başka hastalığını tetiklemişse, örneğin kalp krizi geçirmesine, şeker düzeyinin artmasına, tansiyon yükselmesine, hemofili (kan durmazlığı) hastasının kan kaybının durdurulmasında güçlük çekilmesine neden olmuşsa eğer, hastalığın normal seyri ve normal tedavisi dışında, kaza ile ilişkilendirilmek koşuluyla, fazladan yapılan tedavi masraflarının da istenebileceği, gerek öğretide ve gerekse Yargıtay kararlarında kabul edilmektedir. Bu konuda  Yargıtay kararında “Yaralanma hafif olmasına karşın, farklı bir hastalığın artmasına neden olmuşsa, haksız eylem sorumluları, belli bir oranda tazminat ödemekle yükümlü olurlar” denilmiştir.

Refakatçi ya da özel bakıcı,özel beslenme giderleri; kazazedenin ve yakınlarının hastanelere, sağlık kuruluşlarına,doktor muayenehanelerine, tedavi için yol giderleri; hastanın başka bir şehirde yada yurt dışında tedavi olması gerekiyorsa bunların giderleri; tedavi için gidilen yerde kazazedenin ve refakatçinin ulaşım, barınma; doktorlarca gerekli görülmesi durumunda kaplıca, ılıca, dağ veya deniz kıyısı gibi hava değişim yerlerine ödenen paralar gibi zorunlu tedavi harcamalarını da karşı tarafın ödemesi gerekmektedir

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 46.maddesi 1.fıkrasında, zarar görene, kapsamını belirtmeksizin “bütün masraflarını” isteme hakkı tanınmıştır. 6098 sayılı yeni TBK. 54.maddesinde bir tanımlama yapılmaksızın kısaca “tedavi giderleri” denilmekle

Yargıtay’ın kararlarında açıklandığı üzere, yaralanan kazazede, olay gününden itibaren tümüyle iyileşip yeniden çalışmaya ve günlük işlerini normal sürdürebilecek duruma gelinceye kadar  ki zamanda yaptığı tüm tedavi ve iyileşme giderlerini karşı tarafın sorumlularından isteyebilecektir. Bunun için masrafların dava ve hatta hüküm gününe kadar yapılmış olması koşul değildir; İleride yapılması olası tedavi ve iyileşme harcamalarını da isteyebilir. Örneğin, tıbbi tedavi sonrasında, belli bir zaman veya yaşam boyu bazı ilâçları kullanmayı ve bazı sağlık önlemleri almayı sürdürecekse ya da ilerde bir veya birkaç kez daha ameliyat olması gerekiyorsa, gelecekte yapacağı tüm masrafları da hesaplatıp hüküm altına aldırabilecektir. Çünkü tedavi ve iyileşme giderlerinin istenebilmesi için harcama yapılmış olması koşul olmayıp, gelecekte yapılacak masraflar da zarar kapsamındadır.

Özetlemek gerekirse;

  1. a) Doğrudan tedavi giderleri
  2. b) Tedavi sırasında yapılan zorunlu harcamalar
  3. c)  Tedavi sonrasında yapılması zorunlu dolaylı harcamalar
  4. d) İlerde yapılacak tedavi masrafları

İletişime Geçin…